Introductie

De Zomercursus Woudschoten

De Zomercursus Woudschoten is een kamermuziekcursus voor deelnemers van 12 tot 25 jaar. Deze cursus vindt eenmaal per jaar plaats, de laatste jaren in De Beukenhof te Biezenmortel. In tien dagen tijd worden, onder leiding van gerenommeerde docenten, kamermuziekcomposities ingestudeerd. Deze worden tijdens de slotuitvoering ten gehore gebracht. Uitgebreide informatie over de cursus kunt u vinden op de website van de cursus: www.zomercursuswoudschoten.nl.

 

Het doel van de vriendenstichting

De deelnemers aan de cursus betalen deelnemersgeld. Dat is echter niet kostendekkend. Daarom is de cursus afhankelijk van bijdragen van sponsors, subsidiënten en vrienden. De Stichting Vrienden Zomercursus Woudschoten stelt zich ten doel om gelden in te zamelen ten behoeve van de cursus. De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit het aanvragen van financiële ondersteuning bij fondsen en het werven en aanschrijven van vrienden.

 

Wat kunt u voor ons doen?

U kunt helpen om het voortbestaan van de Zomercursus Woudschoten te garanderen. Dat kan op verschillende manieren. U kunt structureel financiële steun geven als sponsor of als vriend. Ook kunt u eenmalig een donatie doen. Ten slotte is het mogelijk bij testament vast te leggen dat een deel van uw nalatenschap in de vorm van een legaat wordt nagelaten aan de Zomercursus Woudschoten.

Vanaf 1 januari 2012 zijn wij ANBI en culturele ANBI geregistreerd. Dit houdt in dat u uw gift af kan trekken van uw belastingaangifte. Voor meer informatie hierover kunt u hier terecht.

 

Doelstelling    Beleidsplan    Financieel