Doelstelling

Het doel van de vriendenstichting

De deelnemers aan de cursus betalen deelnemersgeld. Dat is echter niet kostendekkend. Daarom is de cursus afhankelijk van bijdragen van sponsors, subsidiƫnten en vrienden. De Stichting Vrienden Zomercursus Woudschoten stelt zich ten doel om gelden in te zamelen ten behoeve van de cursus. De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit het aanvragen van financiƫle ondersteuning bij fondsen en het werven en aanschrijven van vrienden.