Een donatie doen

Een donatie doen

Uiteraard is het mogelijk om een eenmalige donatie te doen. U kunt een bedrag overmaken naar de bankrekening van de Stichting Vrienden Zomercursus Woudschoten, met het nummer 37.52.45.006 (Rabobank Utrecht).

Vanaf 1 januari 2012 zijn wij ANBI en culturele ANBI geregistreerd. Dit houdt in dat u uw gift af kan trekken van uw belastingaangifte.
Belastingvoordeel
In bepaalde gevallen kan het geven aan een goed doel als Stichting Vrienden Zomercursus Woudschoten een belastingvoordeel opleveren. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl, onder Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Wij zijn in het bezit van het ANBI- en Culturele ANBI-keurmerk.
Ook bij meerdere kleinere donaties kunt u al een belastingvoordeel behalen.

Waarom doneren via een notariƫle akte?
Periodieke giften, ook wel periodiek notarieel schenken of lijfrenteschenkingen genoemd, zijn schenkingen die vastgelegd worden bij een notaris. De wetgever (belastingdienst) heeft bepaald dat uw volledige gift of donatie dan aftrekbaar is van uw belastingaangifte mits die schenking aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn:
– U dient de gift te laten vastleggen via een notaris.
– U maakt regelmatig bedragen over naar een instelling die als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is ingeschreven.
– Deze bedragen zijn steeds (ongeveer) even groot.
– U doet de gift minimaal 5 jaar achter elkaar.
– Het overmaken van de bedragen stopt bij uw overlijden.
– De instelling (ANBI) levert u geen tegenprestatie voor de gift.

Eenmalige of gewone giften zijn vaak slechts voor een gedeelte of helemaal niet aftrekbaar indien het totale bedrag van uw giften in een jaar het drempelbedrag (1% van uw belastbare inkomen) niet overschrijdt.

Indien u gebruik maakt van de notaris zal Stichting Vrienden Zomercursus Woudschoten alle notariƫle kosten voor haar rekening nemen.

Als u een donatie doet krijgt u, als u dat wilt, onze nieuwsbrief toegezonden. In deze nieuwsbrief, die vier keer per jaar uit komt, wordt u op de hoogte gehouden over de bijzonderheden omtrent de zomercursus. Mocht u hiervoor interesse hebben, kunt u uw (e-mail)adres aan ons doorgeven. U treft onze contactgegevens aan onder het tabblad Bestuursleden of neem contact met ons op via ons contactformulier.

ANBI