Financieel

Beloningsbeleid

Stichting Vrienden Zomercursus Woudschoten heeft geen betaalde werknemers in dienst.

Jaarstukken

2012 2013 2014 2015 2016 2017